Reklamace - přišlo mi poškozené zboží

14.11.2023

O nákupu

 

Přišlo mi poškozené zboží

Zásilka nebo obsah uvnitř mi přišel poškozený.

Přepravní obal zásilky je poškozený

Zásilka dorazila, ale při převzetí byl balík poškozen.

Jak postupovat

Vyberte dopravce

 • Zásilku reklamujte nejpozději následující pracovní den na pobočce České pošty.

 • Vezměte si kompletní balení zásilky, fakturu a občanský průkaz.

 • Na poště s Vámi sepíší zápis o škodě a uplatnění nároku náhrady škody (dle podmínek České pošty se po přijetí zásilky stává zákazník majitelem zásilky).

 • V případě nesplnění včasného nahlášení škody se zákazník vystavuje riziku zamítnutí reklamace.

Pokud převezmete zásilku, která má viditelně poškozený obal, sepište s řidičem do protokolu o předání, že je obal poškozen. Pokud není obal viditelně poškozen, v pořádku převezměte zásilku.

Jakmile po rozbalení zjistíte poškození dodaného zboží, postupujte dle kroků níže:

 • Reklamaci je potřeba provést do 48 hodin od převzetí zásilky.

 • Poškozenou zásilku nafoťte (včetně obalu, výplně, štítku na krabici).

 • Uchovejte všechny doklady v zásilce i na zásilce (štítek).

 • Nahlášení škody proveďte emailem reklamace@ppl.cz. Na email zašlete číslo zásilky (najdete ho na štítku), rozsah poškození a pořízené fotografie.

 • Společnost PPL Vás poté kontaktuje, a dohodne se s Vámi na vyzvednutí zboží, které vrátí zpět k nám. Dořešení reklamace je pak již na nás. Vy od nás obdržíte nové zboží.

Přepravní obal je na první pohled poničený nebo zdeformovaný? Při jakémkoli poškození zásilky je třeba vždy vyplnit zápis o škodě, a to ihned nebo nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení poškozené zásilky, vždy ale až po převzetí zásilky. V případě, že vám kurýr přivezl poškozený balíček, máte plné právo ho odmítnout.

Přepravní obal je v pořádku, ale obsah je poškozený? Pokud zjistíte, že je obsah balíčku poškozený, nejpozději do 7 dnů vyplňte formulář Zápis o škodě na www.dpd.cz/reklamace nebo nás kontaktuje přímo na reklamace@abctech.cz nebo tel. +420 491 041 045 a reklamaci s DPD vyřídíme za Vás.

Zvenčí poškozený balík

 • Příjemce může zásilku s výhradou převzít. O rozsahu poškození je kurýr povinen na místě sepsat škodový zápis, jehož kopii obdrží i příjemce. Poškozený vnější/transportní obal není důvodem k reklamaci. V případě poškozeného obsahu balíku, se příjemce musí neprodleně obrátit na odesílatele zásilky, který s GLS vyřeší reklamaci.

 • Příjemce může zásilku zcela odmítnout. GLS vrátí balík zpět odesílateli, který poté domlouvá s příjemcem další postup v plnění objednávky.

Zvenčí nepoškozený balík, ale poškozený obsah balíku

 • Příjemce se musí neprodleně obrátit na odesílatele, respektive na objednatele přepravy u GLS, který u GLS uplatní reklamaci zboží.

Pokud je zjištěna při přebírání zásilky závada, poškození či nekompletnost zásilky je nutné ihned písemně uvést konkrétní výhradu (popsat co přesně se reklamuje) jedině do přepravního listu řidiče – jako výhradu (např. zásilka nekompletní soupis chybějícího zboží, deformace obalu, poškozeno-neprodejné, paleta rozbalena, obal porušen, chrastí sklo atd.) Nikam jinam, ani na nic jiného, se škoda nesepisuje! Je-li to technicky možné, zajistí si příjemce kopii přepravního listu řidiče, do které je vepsána konkrétní výhrada – popis poškození zásilky. Dále je nutná fotodokumentace poškozené či neúplné zásilky, eventuálně výrobku u kterého zjistíte poškození. Následně o poškození informuje odesilatele – ABCtech s.r.o. na mail: reklamace@abctech.cz. Na tento kontakt odešle i kopii přepravního listu a pořízenou fotodokumentaci. Pokud příjemce dodatečně zjistí na zásilce tzv. skrytou závadu, kterou nebylo možné odhalit ihned při dodání zásilky, kontaktuje příjemce ihned odesilatele na stejné výše uvedené kontakty, aby se zajistilo zaevidování škody.

Pokud zásilku tvoří paleta(y), je povinnost zákazníka za přítomnosti řidiče tuto paletu rozbalit, zkontrolovat a zapsat do přepravní listiny případné poškození, či chybějící zboží. V případě, že folie je na první pohled nepoškozena a nachází se pod ní poškozené zboží (pružný obal se může jevit jako nepoškozený, má vratný efekt), používejte formu zápisu „pod pružným obalem poškozeno“. Řidič je povinen počkat než zákazník celou zásilku zkontroluje a svým podpisem potvrdí její přebrání dle přiloženého dodacího listu či faktury.

Další možností je zásilku odmítnout převzít a vrátit zpět, pokud se Vám zásilka jeví, jako výrazně poškozená, či k dodávané zásilce vzhledem k jejímu stavu máte podezření na vykradení, či poškození. V tomto případě též zapíšete do přepravního listu výhradu: např. nepřevzato – poškozeno, nepřevzato – nekompletní atd.

Upozornění: Při zápisu výhrad popisujte vždy konkrétní stav věci, či konkrétní mechanizmus poškození a nenechte se ovlivňovat řidičem k zápisu, který popis stavu věci upravuje, či dokonce překrucuje. Též se vyvarujte zápisu rozporuplných tvrzení typu: obal neporušen – zboží totálně poškozeno atd. Pamatujte si, že pokud provedete stvrzení převzetí zásilky podpisem a razítkem bez zapsané výhrady, tím potvrzujete přepravci, že doručená zásilka je kompletní, viditelně nepoškozená a neponičená.

Skrýt postup

Zboží je po rozbalení poškozené

Po rozbalení zásilky bylo zboží nebo jeho část poškozené.

Jak postupovat

 • Pořiďte prosím fotodokumentaci balení následujícím způsobem:
  • Celkový pohled na vnější obal
  • Detail obalu v místě poškození
  • Adresní etiketa
  • Výplně a umístění zboží v balení
  • Poškozené zboží
  • Výrobní číslo zboží (pokud zboží tímto disponuje)
 • Fotodokumentaci s číslem faktury či objednávky a popisem problému pošlete na email reklamace@abctech.cz

 • Následně vás budeme kontaktovat a navrhneme způsoby řešení.

Skrýt postup

Kontaktujte nás!

491 041 044