abctechMAGNáš magazín ze světa techniky

Jak vybrat solární panel?

Poradna
13.3.2024

Solární panely se používají zejména v místech bez přístupu k elektrické energii. V tomto článku si ukážeme, jak snadno určit potřebný výkon solárního panelu, abychom mohli své spotřebiče napájet ze solárních panelů i v místech bez el. energie např. karavan, chata, loď apod.

Jak vybrat solární panel?
Otázky, na které je nutné si odpovědět před výběrem panelu:
1) Charakter spotřebičů, spotřeba energie a doba používání. Např. lednice 50W 10hod./denně, televize 20W 3hod. denně apod.
2) Typ objektu a jeho fungování (stacionární/mobilní, víkendový/kontinuální provoz, celoročně/pouze léto/podzim-zima). Např. mobilní karavan, jen víkendy, provoz jaro-podzim.
3) Zhodnocení limitujících podmínek jako je prostor na střeše, stínění, sníh, nevhodný sklon či orientace panelů.
Po zodpovězení předešlých otázek se můžeme přesunout k samotnému výpočtu. Začneme bodem 1) a nejprve určíme, kolik energie potřebujeme vlastně vyrobit, to zjistíme vynásobením výkonu spotřebiče a časem, po který tento spotřebič běží v rámci jednoho dne. Výsledek poté vyjde ve Wh (Watthodina).

Příklad:
Nabíječka mobilů 10W …. 2hod. denně     (10W *2hod. = 20Wh/den )
Nabíječka notebooku 80W …. 2hod. denně   (80W *2hod. = 160Wh/den )
LED osvětlení 2x 5W …. 3 hod. denně   (10W *3hod. = 30Wh/den )
LED televize 50W ….. 2hod. denně   (50W *2hod. = 100Wh/den )
Všechny výsledné hodnoty sečteme 20Wh + 160Wh + 30Wh + 100Wh = 310Wh/den a vyjde nám energie, kterou nám námi používané spotřebiče spotřebují za 1 den a kterou je tím pádem nutné vyrobit.

Nyní když víme, kolik naše spotřebiče spotřebují, tak se zaměříme na to, v jakém období a v jakém režimu bude naše sestava v provozu a přejdeme k bodu 2). Každý měsíc v roce je trochu jiný na úhrn slunečního svitu. Jinak nám bude svítit v červenci a jinak v prosinci.

Denní průměrná výtěžnost energie z FV panelů pro ČR:
duben-srpen: 3,5 Wh/Wp panelu
září-říjen a březen:  2 Wh/Wp panelu
listopad-únor: 0,7 Wh/Wp panelu

Pokud budeme náš solární systém z příkladu používat např. od března do září, vypočítáme potřebný výkon panelu tak, že hodnotu 310Wh/den vydělíme 2Wh/Wp. tedy 310 / 2 = 155Wp. Výkon panelu by měl být 155Wp. Toto však platí pouze při ideálním sklonu a umístění panelu bez zastínění. Jakmile je panel zastíněn nebo nemá ideální sklon a orientaci, je nutné výkon ještě o něco navýšit. Je také potřeba počítat se ztrátami, které mohou být na kabelech a svorkách až 5%. Dále také zejména při použití PWM regulátoru až 30% (viz. článek Jak vybrat solární regulátor?).
Pokud je provoz např. na chatě pouze víkendový, tedy 2 ze 7 dní v týdnu, může být výkon sol. panelů adekvátně menší, nicméně musí být dostatečně dimenzovaná baterie, která vydrží 2 dny odběru a poté se za 5 dní musí být schopna dobít.

Posledním kritériem viz. bod 3), které je nutné zvážit je zhodnocení podmínek a prostoru na střeše nebo tam, kde chceme panel instalovat. Pokud nám vyjde, že potřebujeme například 2x 200W solární panel. Je nutné zvážit, zda ho máme kam umístit a do čeho uchytit. Dále je nutné, aby nebyl jeden z panelů např. ve stínu kvůli blízkému stromu či komínu. Pokud spojujeme dva panely, mělo by se v ideálním případě jednat o shodné panely, od stejného výrobce, stejného výkonu a shodného stáří.

 

Kontaktujte nás!

491 041 044